Yaptırımlar Tataristan ekonomisini etkilemesin

Moskova ve Ankara arasındaki gerginliğin, son dönemde Türkiye ile özellikle yatırım alanında ciddi ilişkiler geliştiren Rusya Federasyınu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti ekonomisi üzerinde de etkileri olacağına dikkat çekiliyor.

Alpari adlı araştırma şirketi yetkililerinden Darya Jelannova, Sstat.ru sitesine yaptığı değerlendirmede, “Tataristan, 1,5 milyar dolarlık Türk yatırımını kaybedebilir” dedi.

Tataristan’da 300 Türk işletmesi ve şirketinin faaliyet gösterdiği, Türkiye’nin Tataristan’daki doğrudan yabancı yatırımlardaki payının yaklaşık yüzde 15 (1,5 milyar doalrın üzerinde) olduğu belirtiliyor.

Türkiye’nin Tataristan’ın ekonomi alanında en önemli yabancı ortağı olduğuna ve yaşanan gelişmelerin Tataristan ekonomisine olumsuz etkileri olacağına işaret ediliyor.

Türk şiketlerinin Kastamonu Entegre’den Ruscam ve Efes’e kadar çok sayıda yatırımı Tataristan’a önemli istihdam katkısı ve vergi geliri sağlıyor.

Herkesin ortak temennisi sorunların olabilecek en kısa zamanda aşılması, iki ülkenin yıllarca emekverilerek gelinen başarılı işbirliği çizgisine ger dönmesi.