Türk iş dünyası için Rusya’da yatırımın doğru adresi: Alabuga’da 4 fabrika daha açılıyor

Rusya çapında en başarılı serbest ekonomik bölgelerin başında gelen, büyük Türk yatırımlar ev sahipliği yapan, Rusya pazarına en güvenli ve verimli giriş için elverişli imkanları sağlayan Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi’nden yeni yatırım haberleri gelmeye devam ediyor. Yetkililer, ilişkilerin düzelmeye başlamasının ardından yeni Türk yatırımcılarını da Tataristan’a, özellikle de Alabuga’ya davet ediyorlar:

“Tataristan’ın “Alabuga” Özel Ekonomi Bölgesinde yatırımların toplam hacmi 130 milyar rubleyi aştı”

Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov Rusya bölgelerinin finans kurumları başkanlarının Kazan’da düzenlenen seminerinde yaptığı konuşmada Tatarsitan’ın “Alabuga” Özel Ekonomi Bölgesi hakkında geniş bilgi verdi.

Minnihanov’a göre, Rusya’nın özel ekonomi bölgelerinin toplamında alınan gelirin yüzde 62’si “Alabuga” SEZ’de elde ediliyor.

On sene önce Alabuga şehri yakınlarında kurulan bu özel ekonomik bölgede 55 tane büyük şirketin kayıtlı olduğunu, 22 fabrikanın kendi üretimini gerçekleştirdiğini ve dört tanesinin de yıl sonuna kadar faaliyete geçeceğini söyleyen Minnihanov, “Alabuga” SEZ’in 2016 yılında 60 milyar ruble gelir elde ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanının sözlerine göre “Alabuga” SEZ’de özel yatırımların toplam miktarı da 130 milyar rubleyi aştı.

Minnihanov, Tataristan’ın ekonomisinin gidrek arttığını, cumhuriyette son yıllarda her sene 700 milyon rubleden fazla gelir toplandığını hatırlatarak, bunların vergi ve vergi dışı gelirler, gümrük ödemeleri ve devletin bütçe dışı fonlarına yapılan ödemeler olduğuna dikkat çekti.

Tataristan lideri cumhuriyette toplanan tüm gelirlerin yüzde 66’dan başlayarak yüzde 77’ye kadar olan kısmının federal bütçeye aktarıldığını ve bu gösterge ile Tataristan’ın konsolide bütçeye gönderilen gelir miktarı bakımından İdil Boyu Bölgeleri arasında ilk sırada, Rusya bölgeleri genelinde de beşinci pozisyonda olduğunu söyledi.