Metropolit Feofan: “Herkes toleransı bizden örnek almalı”

Kazan ve Tataristan Metropoliti Feofan, yerel basın ile söyleşisinde Tataristan’da dinlerarası toleransın önemine vurgu yaptı. Din adamı, Müslümanların geleneklerine olan bağlılıklarına duyduğu hayranlığı da dile getirdi.

Metropolit Feofan’ın TatCenter.ru ile söyleşisinden bazı bölümler şöyle:

“Tataristan’da dinler arasında tolerans düzeyi iyi. Bu denge Tataristan için çok önemli. Etnik ve dini farklılıklar içeren tüm ülkelerin bize gelerek, beraber uzlaşı halinde nasıl yaşanır öğenmeleri gerek.

Şu ya da bu dine yönelik ayrımcılık yapmak her zaman için tehlikeli. Dinler eşit haklarda var oldukları zaman sorun yok.

İnsanları inançlarına göre ayırmamak gerekiyor. Beslan’da görev yaptığım dönemde , kilisenin bünyesinde kurulan rehabilitasyon merkezine, benim kararımla, bütün dinlerden ve mezheplerden kişileri kabul ediyorduk. Kanlarımız aynıysa acılarımız da aynı.

Müslümanlar bize örnek oluşturmalı. Çünkü dinlerine daha fazla adapte olmuş durumdalar, dini gelenekleri daha iyi biliyor ve aile ilişkilerinde gözetiyorlar. Çocuklar ailelerinde dinin temelleri hakkında belirli bir bilgi seviyesine ulaşıyor.
Okullarda Ortodoksluğun temellerinin öğretilmesi yasak. Müslümanlar dinlerini daha iyi biliyorlar. Bu, Tataristan’da çok iyi görülüyor. “